Privacyverklaring

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevns

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u als persoon betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de Europese verordening gegevensbescherming (AVG) is:

KH SYSTEM MÖBEL GmbH

Spenger Str. 46-48
D-49328 Melle/Bruchmühlen
Telefoon: +49 (0) 52 26 / 982 1-0
Fax: +49 (0) 52 26 / 982 1-10
info@kh-system-moebel.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u via datenschutz@kh-system-moebel.de bereiken of per post met de vermelding 'der Datenschutzbeauftragte' in het bovengenoemde adres.

Functionaris voor gegevensbescherming voor de verwerkingsverantwoordelijke is:

SaphirIT GmbH
Bedrijfsleider: Frank W. Stroot, advocaat, functionaris voor gegevensbescherming (TÜV)
Sutthauser Straße 285
D-49080 Osnabrück

E-mail: datenschutz@saphirit.de

Internet: www.saphirit.de

(3) Indien u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, dan worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te kunnen beantwoorden. Gegevens die hiermee verband houden wissen wij, wanneer hun opslag niet meer noodzakelijk is of wij beperken de verwerking, indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voorgeschreven. Wij geven deze gegevens zonder uw toestemming niet verder.

(4) Indien wij voor enkele functies van ons aanbod gebruik maken van externe dienstverleners of uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder in detail informeren over de betreffende procedures. Wij noemen hierbij ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot u betreffende persoonsgegevens.

 • Recht van inzage
 • Recht op rectificatie of gegevenswissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar maken tegen de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

(2) U heeft het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Bij puur informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons anderszins informatie toestuurt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt (server-logbestanden). Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (juridische basis is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Verschil tijdzone t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Steeds verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waar de aanvraag vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en het oppervlak daarvan
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) Behalve de eerder genoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen, wanneer u onze website gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf worden opgeslagen, gekoppeld aan de door u gebruikte browser, en die naar de instantie die het cookie plaatst (in dit geval wij) bepaalde informatie stuurt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Zij zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, die wat betreft hun omvang en functie hieronder nader worden toegelicht:

·         Transient cookies (zie b)

·         Persistent cookies (zie c)

b) Transient cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Dat zijn met name session cookies. Deze slaan een zogenaamde Session-ID op, waarmee diverse verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke zitting gekoppeld kunnen worden. Uw computer kan hierdoor herkend worden, wanneer u onze website nogmaals bezoekt. De session cookies worden gewist, wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd gewist, deze kan per cookie verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser altijd wissen.

d) U kunt uw browserinstellingen geheel naar wens configureren en bijv. het accepteren van Third-Party-Cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter op, dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunnen worden gebruikt.

e) Bij het openen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming gevraagd voor het verwerken van hiermee samenhangende persoonsgegevens. In dit verband wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.

§ 4 Andere functies en ander aanbod van onze website

(1) Behalve puur informatief gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Daarvoor moeten over het algemeen andere persoonsgegevens worden opgegeven, die wij gebruiken om de betreffende dienst te kunnen leveren en waarvoor de eerder genoemde principes inzake gegevensverwerking gelden.

(2) Deels maken wij voor het verwerken van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Wij hebben deze zorgvuldig geselecteerd en opdrachten gegeven, zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, indien acties, prijsvragen, contracten en soortgelijke diensten door ons in samenwerking met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij het opgeven van uw persoonsgegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, informeren wij u over de consequenties daarvan in de beschrijving van het aanbod.

§ 5 Herroeping van of bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u die te allen tijde weer herroepen. Een dergelijke herroeping heeft invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u die kenbaar heeft gemaakt aan ons.

(2) Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dat is het geval, wanneer de verwerking niet vereist is voor de naleving van ons contract met u, wat door ons steeds bij de onderstaaande beschrijving van de functies wordt toegelicht. Bij het maken van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u de redenen aan te geven, waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken. In geval van een terecht bezwaar toetsen wij de omstandigheden en zullen wij de gegevensverwerking stopzetten c.q. aanpassen ofwel u onze dwingende gerechtvaardigde belangen uiteenzetten op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Natuurlijk kunt u ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor gegevensanalyse- en reclamedoeleinden. U kunt ons informeren over uw herroeping van het gebruik voor reclamedoeleinden onder de volgende contactgegevens: e-mail: info@kh-system-moebel.de of de in § 1 onder verwerkingsverantwoordelijke, lid 2 aangegeven contactgegevens.

§ 6 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zog. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van het activeren van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts bij hoge uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en pas daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om berichten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het website-gebruik en internetgebruik samenhangende diensten te leveren aan de exploitant van de website.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet verbonden met andere gegevens van Google.

(3) U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, door de betreffende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter uitdrukkelijk op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding '_anonymizeIp()'. Hierdoor worden IP-adressen ingekort alvorens verder te verwerken, waardoor personen niet meer geïdentificeerd kunnen worden. Voor zover de over u verzamelde gegevens u identificeerbaar maken, wordt deze verzameling onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens hierdoor per omgaande gewist.

(5) Wij maken gebruik van Google Analytics, om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Door middel van de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod voor u als gebruiker verbeteren en interessanter maken. Voor die uitzonderlijke gevallen, waarin persoonsgegevens naar de VS worden gestuurd, heeft Google zich verbonden aan de EU-US Privacy Shield overeenkomst, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Juridische basis voor het gebruiken van Google Analytics is art. 

6 lid 1 zin 1 sub f AVG.2

(6) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht over de privacybescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Integratie van Google Maps

(1) Wij maken op deze website gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten meteen op de website tonen en u een comfortabele kaartfunctie bieden.

(2) Door het bekijken van de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bekeken. Verder worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. Dat geschiedt onafhankelijk van het feit of Google een account ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd of niet. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Indien u niet wilt dat uw profiel door Google wordt gekoppeld, moet u eerst uitloggen alvorens op de button te klikken. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of passend lay-out van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) uitgevoerd om op de gebruiker afgestemde advertenties te kunnen tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruiksprofielen, daarvoor dient u zich te richten tot Google.

(3) Meer informatie omtrent het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de Plug-in-aanbieder vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. U vindt daar ook meer gedetailleerde informatie over uw rechten daaromtrent en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich verbonden aan de EU-US Privacy Shield overeenkomst, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 8 Gebruik van Social-Media-Plug-ins

Wij maken momenteel gebruik van de volgende Social-Media-Plug-ins: Facebook, Google+. Daarvoor gebruiken wij de zog. double-click-method. D.w.z. wanneer u onze site opent, worden in eerste instantie nooit persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering van het vakje boven zijn beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button rechtstreeks te communiceren met de aanbieder van de plug-in. Alleen wanneer u het gemarkeerde vak aanklikt en hierdoor activeert, ontvangt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online aanbod heeft geopend. Verder worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. In geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres in Duitsland, conform de informatie van de betreffende aanbieders, onmiddellijk geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u doorgestuurd naar de betreffende plug-in-aanbieder en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-in-aanbieder het verzamelen van gegevens vooral m.b.v. cookies doet, adviseren wij u voordat u op het grijs gemaakte vakje klikt, alle cookies te wissen via de veiligheidsinstellingen van uw browser.

(2) Wij hebben geen invloed op de gegevens die worden verzameld en de verwerkingsprocedures en wij zijn evenmin op de hoogte van de volledige omvang van gegevensverzameling, het doel van de verwerking evenals de bewaartermijnen. Ook over het wissen van verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder hebben wij geen informatie.3

De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of passend lay-out van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name (ook voor niet ingelogde gebruikers) uitgevoerd om op de gebruiker afgestemde advertenties te kunnen tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruiksprofielen, daarvoor dient u zich te richten tot de betreffende plug-in-aanbieders. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Juridische basis voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

(4) Het doorgeven van gegevens gebeurt onafhankelijk van het feit of u een account heeft bij de plug-in-aanbieder en daar ingelogd bent. Als u bent ingelogd bij de plug-in-aanbieder worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks aan het account gekoppeld, dat u bij de plug-in-aanbieder heeft. Als u de geactiveerde button aanklikt en bijv. de pagina linkt, slaat de plug-in-aanbieder ook deze informatie op in uw account en deelt deze publiekelijk met uw contacten. Wij adviseren u om na het gebruiken van een social netwerk regelmatig uit te loggen, maar met name voordat u de button aanklikt, om hierdoor te voorkomen dat u aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt worden gekoppeld.

(5) Meer informatie omtrent het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de plug-in-aanbieder vindt u in de onderstaande privacyverklaringen van deze aanbieders. U vindt daar ook meer gedetailleerde informatie over uw rechten daaromtrent en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de betreffende plug-in-aanbieders en URL met hun privacyverklaringen:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de gegevensverzameling: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other en www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook is gebonden aan de EU-US-Privacy-Shield overeenkomst, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google is gebonden aan de EU-US-Privacy-Shield overeenkomst, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 9 Gebruik van Pinterest

Pinterest.com is een service van de firma Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS. Pinterest ontvangt door de 'pin it'-button op onze website de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft geopend. Als u bij Pinterest bent ingelogd, kan Pinterest dit bezoek aan onze site koppelen aan uw Pinterest-account en de gegevens hiermee verbinden. De door het aanklikken van de button verzonden gegevens worden door Pinterest opgeslagen. In de privacyrichtlijnen van Pinterest vindt u meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik hiervan evenals over uw desbetreffende rechten alsook over de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, u kunt deze bekijken onder pinterest.com/about/privacy/.

Als u zich voor het openen van onze pagina bij uw Pinterest-account afmeldt, kunt u hierdoor voorkomen dat Pinterest het openen van onze pagina aan uw Pinterest-account kan koppelen. Juridische basis voor het gebruik is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

§ 10 Integratie van YouTube-video's

(1) Wij hebben video's van YouTube opgenomen in ons online aanbod, deze zijn opgeslagen op www.YouTube.com en kunnen vanaf onze website rechtstreeks worden bekeken. Deze zijn allemaal opgenomen in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus', d.w.z. er worden geen gegevens van u als gebruiker doorgegeven aan YouTube als u de video's niet bekijkt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de in lid 2 genoemde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevenstransmissie.

(2) Door het bekijken van de website krijgt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina von onze website heeft bekeken. Verder worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. Dat geschiedt onafhankelijk van het feit of YouTube een account ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd of niet. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Indien u niet wilt dat uw profiel door YouTube wordt gekoppeld, moet u eerst uitloggen alvorens op de button te klikken. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of passend lay-out van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) uitgevoerd om op de gebruiker afgestemde advertenties te kunnen tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruiksprofielen, daarvoor dient u zich te richten tot YouTube.

(3) Meer informatie omtrent het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door YouTube vindt u in de privacyverklaring. U vindt daar ook meer gedetailleerde informatie over uw rechten daaromtrent en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich verbonden aan de EU-US Privacy Shield overeenkomst, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11  Onze privacyverklaring geldt ook voor de volgende Social Media profielen van KH-Systemmöbel- GmbH op

§ 12 Opmerking m.b.t. personen jonger dan 16 jaar

Onze website richt zich niet tot kinderen onder de 16, wij zullen ook niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verzamelen, ter beschikking stellen of in enige andere vorm verwerken.

Personen jonger dan 16 jaar verzoeken wij derhalve om ons geen persoonsgegevens (zoals naam, adres en e-mailadres) te sturen. Bent u jonger dan 16 jaar en stelt u een vraag of wilt u deze website op enige wijze gebruiken, waarbij het opgeven van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, verzoeken wij dat in uw naam te laten doen door uw ouders of opvoedingsgerechtigden.

§ 13 Veranderingen van deze verklaring

Wij kunnen regelmatig veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wanneer wij grote veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring en in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij deze wijzigingen op deze site openbaar maken en ons best doen om u over alle grote veranderingen te informeren. Controleer onze privacyrichtlijn a.u.b. regelmatig.

Versie: mei 2018