Whistleblowing informatie

Met dit formulier willen wij iedereen in ons bedrijf in staat stellen om het overtreden van regels te rapporteren – en wel anoniem en op vertrouwelijke basis.

De EU heeft een 'Whistleblower-richtlijn' opgesteld om mensen te beschermen die het schenden van de regels willen melden. Hierdoor worden bedrijven vanaf een bepaalde grootte verplicht om een anoniem meldpunt in het leven te roepen, om 'mensen die inbreuken op het Europese Unierecht willen melden te beschermen'.

Door deze richtlijn hoeft niemand te vrezen voor negatieve consequenties na een melding. Het betreft hierbij bijvoorbeeld meldingen van gegevens- en milieubescherming, de verdenking van witwassen, product- en verkeersveiligheid evenals gedragingen die als wederrechtelijk gelden of worden gezien.

Wij verzoeken u daarom ons schendingen of inbreuken op regels anoniem mee te delen m.b.v. het volgende formulier. Vriendelijk bedankt!

Informatie m.b.t. het incident

Beschrijft u in dit vak de toedracht a.u.b. zo uitgebreid mogelijk.

Aanvullende informatie

Hier kunt u foto's of andere documenten ter verduidelijking uploaden. Mogelijke bestandsformaten: JPG, PNG, PDF, Word-bestand (.docx). Maximale bestandsgrootte in totaal 15 MB

Contact opnemen

Vul hieronder uw gewenste contactmethode in en de bijbehorende contactgegevens voor eventuele vragen.

captcha
* = invullen verplicht